Fakta om kolväten i luft

Kolväten är en stor grupp av ämnen som består av enbart kol och väte. Gruppen består av många undergrupper varav en är aromatiska kolväten. I denna grupp återfinns i sin tur bensen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Sidan senast uppdaterad: 14 augusti 2018Sidansvarig: Siiri Latvala