Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

I konsumtionsbaserade utsläpp inkluderas utsläpp som genereras i hela produktionsprocessen oavsett var utsläppen sker. Dessa beräknas med en så kallad miljöexpanderad input-outputanalys. De visar hur stora utsläpp vår konsumtion ger.