Utsläppen av växthusgaser

De svenska utsläppen av växthusgaser som rapporteras till FN och EU har minskat sedan år 1990. Men globalt ökar utsläppen fortfarande. Bakom ökningen ligger bland annat en ökande konsumtion.