Snabbstatistik, nationella utsläpp av växthusgaser år 2016

En första uppskattning för 2016 visar att utsläppen av växthusgaser är oförändrade jämfört med 2015.