Så följer vi upp klimatmålen

Klimatmålen följs upp utifrån utsläppen inom Sverige gränser – de territoriella utsläppen. År 2045 ska Sveriges sammanlagda nettoutsläpp vara noll. På vägen dit ska olika etappmål för icke-handlande sektorn och för inrikes transporter uppnås.