Icke-handlande sektorns utsläpp minskar. Sektorn motsvarar klimatmålen för 2020, 2030 och 2040.

Sidan senast uppdaterad: 29 augusti 2018