Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Preliminär statistik visar att de klimatpåverkande utsläppen inte minskar för första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Mellan 2017 och 2018 ökade utsläppen något.