Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Preliminär statistik visar att de klimatpåverkande utsläppen inte minskar för året 2018. Utsläppen ökade med 0,9 procent jämfört med föregående år.