Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

I konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser ingår även de utsläpp som sker utomlands, men som orsakas av svensk konsumtion. Detta oavsett när och var i produktionsprocessen som utsläppen sker. Detta sätt att beräkna utsläpp är en av flera metoder, som var och en fångar olika aspekter av vår klimatpåverkan.