En global utmaning

Människans utsläpp av växthusgaser orsakar klimatförändringar som kan ge allvarliga konsekvenser. Alla världens länder påverkas och alla bidrar till problemet på något sätt. Utsläppen måste minska för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser. Klimatförändringen är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför.