Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem

Klimatförändringarna förväntas leda till förändringar för den biologiska mångfalden och ekosystemen.