Konsekvenser för den areella sektorn

Klimatförändringarna väntas öka produktionen i skogen genom att växtsäsongen blir längre och koldioxidhalten i atmosfären ökar vilket bidrar till ökad tillväxt. Trädråvarans kvalité kan dock påverkas negativt av en snabbare tillväxt.