Klimatet i framtiden

Det framtida klimatet bestäms i allt väsentligt av halten av växthusgaser i atmosfären, det vill säga av de utsläpp som skett hittills, de som sker i dag och i framtiden. Fortsatta utsläpp enligt nuvarande utveckling skulle ge en uppvärmning av den globala temperaturen långt högre än Parisavtalets mål om att hejda uppvärmningen långt under två grader (helst under 1,5 grader) jämfört med förindustriell tid.