Vulkanutbrott kyler klimatet

Stora vulkanutbrott har en väl dokumenterad förmåga att påverka klimatet. De kan fylla den övre atmosfären med ofantliga mängder stoftpartiklar som efterhand sprids kring hela jorden. Partiklarna reflekterar en del av det inkommande solljuset och får därför en kylande verkan på klimatet nere vid jordytan.