Ladda ned Nationella Marktäckedata

Nationella Marktäckedata består av ett basskikt och kompletterande tilläggsskikt. Data publiceras via miljödataportalen när de olika produkterna är färdigställda.