Nationella Marktäckedata (NMD)

En uppdaterad och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke har många fördelar och är något som många aktörer inom miljöområdet har behov av. Naturvårdsverkets projekt Nationella Marktäckedata (NMD) arbetar för att ta fram en rikstäckande kartering.