Miljödataportalen

På Miljödataportalen hittar du rapporter och data, inklusive geografiska data, med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och analyser. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område.