Skyddade områden i världen

Här finns data om skyddade områden i världen. Jämför Sveriges data med andra EU-länders rapporteringar.

Ett fel har inträffat. Anmäl felnumret nedan till webbforvaltningen@naturvardsverket.se och ange att det gäller Naturvårdsverkets externweb.
(Refnr:20190917174547)

Sidan senast uppdaterad: 10 mars 2015