Kartor och karttjänster

Naturvårdsverket har flera karttjänster där du hittar information om natur och miljö. Du kan söka geografiskt eller via nyckelord. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område. Du kan du titta på och kombinera olika kartskikt direkt i kartvisaren. Du kan också ladda hem data för mer avancerad användning i eget GIS-program. Data finns i flera olika format beroende på ämne.