Transportbehov i Europa

Transporter är grundläggande för samhället och ekonomin. Persontransporten är nödvändig för personlig rörlighet och för att ge tillgång till varor och tjänster. Transporter bidrar också till en rad miljöpåfrestningar och hälsoeffekter.