Resurseffektivitet i Europa

Naturresurser är en förutsättning för ekonomisk och social utveckling, medan en överkonsumtion av dessa resurser har lett till miljöförstöring och ekonomiska förluster.