Luftföroreningar i Europa

Luftkvaliteten i Europa har förbättrats avsevärt under de senaste 60 åren, men har ännu inte uppnått den luftkvalitet som förutses i lagstiftningen eller rekommenderas av WHO.