Hushållsavfall i Europa

Kommunal avfallshantering i de europeiska länderna har utvecklats under de senaste två decennierna från fokus på metoder för bortskaffande till ett ökat fokus på förebyggande och återvinning.