Energianvändning i Europa

Energitillförsel och energianvändning orsakar flera olika sorters miljö- och hälsopåverkan. Idag fortsätter fossila bränslen att utgöra den dominerande energimixen i Europa, vilket bidrar till klimatförändringar och luftföroreningar.