Miljötillståndet 2010

Miljötillståndet i Sverige och övriga Europa redovisas i Europeiska miljöbyråns stora rapport som publicerades 30 november 2010.