Miljösignaler 2015 – Att leva i ett klimat i förändring

Klimatförändringen påverkar oss alla. Europas klimat håller på att förändras. Från globala mål till praktisk handling för klimatet tas upp i 2015 års Miljösignaler, en årlig publikation från Europeiska miljöbyrån (EEA).