Att skapa den framtid vi önskar oss

2012 års rapport Miljösignaler från Europeiska miljöbyrån (EEA) handlar om hållbarhet, grön ekonomi, vatten, avfall, mat, förvaltning och kunskapsdelning.