Miljösignaler 2016 – Transportsektorn mot en ren och smart mobilitet

En omvandling av transportsektorn till ren och smart mobilitet är möjlig. Detta uppmärksammas i 2016 års Miljösignaler, en årlig publikation från Europeiska miljöbyrån (EEA).