Miljösignaler 2014 – Välbefinnande och miljön

Hur kan vi skapa en ekonomi som skapar arbeten och samtidigt säkerställer vårt välbefinnande samt respekterar planetens gränser? Denna fråga tas upp i 2014 års Miljösignaler, en årlig publikation från Europeiska miljöbyrån (EEA).