Miljösignaler 2011

Europeiska miljöbyrån (EEA) tar varje år tempen på Europas miljö i rapporten Miljösignaler. 2011 års tema knyter samman globaliseringens roll och trenderna för utvecklingen i miljön.