Utsläpp i siffror

Naturvårdsverket har ett svenskt utsläppsregister på uppdrag av regeringen. Syftet är att tillgängliggöra information om utsläpp till miljön. Nu med industrins nya utsläppssiffror från 2018.