Enkätundersökning på webbplatsen

Naturvårdsverket har en enkät för att undersöka hur webbplatsen fungerar. Resultatet av enkäten används för att göra utvärderingar och förbättringar.

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2016Sidansvarig: Magnus Kull