Enkätundersökning på webbplatsen

Naturvårdsverket har en enkät för att undersöka hur webbplatsen fungerar. Resultatet av enkäten används för att göra utvärderingar och förbättringar.

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2017Sidansvarig: Magnus Kull