Product-Service Systems – pdf

Det behövs en ny typ av produktservice som minimerar miljöbelastningen från både produktion och konsumtion. Pdf in English.