Life cycles assessments and solid waste – pdf

Rapporten tar upp hur avfall i återvinningsprocesssen (markutfyllnad och förbränning) ska hanteras. Pdf in English.