Effektiva och miljöanpassade godstransporter – pdf

Seminariedokumentation. Med presentation av 6 st forskningsprojekt.