Restproduktanvändning vid anläggningsarbete och byggande för en hållbar infrastrukturutveckling – pdf

Seminarierapport från den 8 september 1999 med sammandrag av vad som föredrogs och diskuterades under seminariet