Livscykelanalys av livsmedelsprodukter och produktionssystem – pdf

Beskrivning av LCA samt resultat från två fallstudier där metodfrågeställningar kring LCA för livsmedel och frågeställningar väsentliga för livsmedelssystem studerades.