Gas Emission from Landfills – pdf

Rapporten undersöker hur markutfyllnad med sopor bidrar till att miljöfarliga gaser sprids i luften. Pdf in English.