Avfallsdeponering – trender, strategier och hållbar utveckling – pdf

Denna kunskapssammanställning belyser deponins roll och betydelse i en integrerad avfallshantering och i en hållbar utveckling.