Effects of iron oxidation on the adsorption of trace elements in systems with low pH and high iron concentrations – pdf

Rapporten tittar närmare på miljöpåverkan på sjöar och vattendrag från utsläpp från gruvdrift. Pdf in English.