A Critical Review of Operational Valuation

Här kartläggs kritiskt olika metoder för mätning av en produkts livscykel. Pdf in English.