Havet 2012

Årsrapport från miljöövervakningen om kust och hav. ISBN 978-91-980646-1-2.

Sidor
118
Utgiven
2012-11
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-980646-1-2

– om miljötillståndet i svenska havsområden

HAVET 2012 samlar de senaste resultaten från den nationella miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och andra undersökningar som ger ökad kunskap om miljötillståndet i våra hav.

I rapporten kan du läsa om svenskarnas syn på havets tillstånd och om hur mycket vi är beredda att betala för en friskare Östersjö. Du kan också läsa om hur miljögifterna fortsätter att orsaka problem, särskilt i Bottenhavet, om gråsälens matvanor och mycket annat. Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vatten myndigheten och Naturvårdsverket.

OBS! Havet 2012 som trycksak beställer du på:

havsmiljoinstitutet.se

 

- - -