Havet 2012

Årsrapport från miljöövervakningen om kust och hav. ISBN 978-91-980646-1-2.