HAVET 2013/2014

Årsrapport från miljöövervakningen om kust och hav. ISBN 978-91-637-5737-2.

Sidor
106
Utgiven
2014-05
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-637-5737-2

– om miljötillståndet i svenska havsområden

Kvaliteten på vattnet i Västerhavet har blivit bättre och blåstången i Östersjön är på väg tillbaka. Samtidigt har bestånden av torsk och ålgräs längs västkusten ännu inte återhämtat sig. Ytan av syrefria bottnar i Östersjön slår dessutom nya rekord och utmed Bottenhavskusten har uttorkade havsörnsägg hittats. HAVET 2013/2014 visar på både en positiv och negativ utveckling i våra hav.

Rapporten samlar de senaste resultaten från den nationella miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och andra undersökningar av betydelse för att öka kunskapen om miljötillståndet i våra hav.

Rapporten beskriver miljötillståndet hos de svenska havsområdena och de mest angelägna miljöproblemen. I årets rapport kan du bland annat också läsa hur mer koldioxid i atmosfären påverkar havets tillstånd, samt om hur cyanobakterier idag men även genom historien påverkat syresituationen i Östersjön. Du får också en inblick i hur de olika delarna i ekosystemet är beroende av varandra, och hur svårt det kan vara att förstå hur allt hänger ihop. Detta belyses i två synteser, där havsmiljön vid Asköområdet i Trosa skärgård och Kvädöfjärden i Östergötlands skärgård skärskådats utifrån flera aspekter.

Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

OBS! HAVET 2013/2014 som trycksak beställer du på:
www.havsmiljoinstitutet.se/havet2013-2014