Beslut till miljöbalken

En publikation från Tillsyns- och föreskriftrådet (ToFR).

Sidor
4
Utgiven
2013-03
Pris
0 kr.
ISBN
tofr-beslut-miljobalken-2013-03

Den här foldern har tagits fram av Tillsyns- och föreskriftsrådet. Den vänder sig till dig som skriver beslut till miljöbalken och innehåller viss grundläggande information om vad ett beslut bör innehålla.

- - -

Endast pdf.

 

En publikation från Tillsyns- och föreskriftrådet (ToFR)

Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) är ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. I Tillsyns- och föreskriftsrådet ingår representanter för tillsynsvägledande centrala myndigheter inom miljöbalksområdet, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna.

Detta innebär att såväl de föreskrivande myndigheterna som de tillsynsvägledande och de operativa tillsynsmyndigheterna är företrädda.