The Future Environment

Sammanfattning av miljömålskommitténs förslag. In English. ISBN 91-620-9998-1.