Åtgärdsprogram för bevarande av Stinkpadda

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-9993-0.