Camping in Skandinavien

Vad är tillåtet, vad är förbjudet vid camping i respektive Skandinaviskt land. ISBN 91-620-9983-3.