Miljöintegration

Denna idéskrift redovisar erfarenheter och goda idéer från processinriktat arbete vid fyra länsstyrelser. ISBN 91-620-9978-7.