Ekologiskt hållbar tillväxt

Inspiration och fakta när ni pratar om tillväxt och hållbar utveckling. ISBN 91-620-9958-2.