Till dig som har klimatanläggning

Folder. ISBN 91-620-9929-9.