Plastindustri – Bearbetning av termoplaster

Branschfakta. En hjälp vid tillsyn och tillståndsgivning. ISBN 91-620-9810-1.